Co z kartami EKUZ po brexicie?

 2 minuty

źródło: Nfz.gov.pl / Rynekaptek.pl

Fundusz przypomina, że 31 grudnia 2020 r. (koniec okresu przejściowego na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) zmienią się zasady wydawania dokumentów unijnych oraz wzór EKUZ dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii. Do tego momentu będą obowiązywać dotychczasowe uprawniania, które wynikają z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Natomiast od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia będą przysługiwać jedynie osobom, do których zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Obecnie obowiązujące karty utracą swoją ważność 1 stycznia 2021 r. (niezależnie od daty ważności wpisanej na karcie). Od tego dnia nie będą one mogły być używane przez ubezpieczonych oraz akceptowane przez świadczeniodawców. Konieczne będzie posiadanie nowych kart: EKUZ dla osób uprawnionych i EKUZ dla studentów.

Każda osoba, do której zastosowanie będzie miała umowa o wystąpieniu i która będzie uprawniona do uzyskania EKUZ (tzw. grupa z prawami obywatelskimi), będzie mogła złożyć w Wielkiej Brytanii wniosek o nową EKUZ przed końcem okresu przejściowego. Pierwsze karty będą wydawane od początku listopada 2020 r. i będą ważne od chwili odbioru. Karta według nowego wzoru będzie wyłączną podstawą do udzielenia świadczeń od 1 stycznia 2021 r.

Studenci, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie i rozpoczęli przed 31 grudnia 2020 r. studia w Polsce, w dalszym ciągu będą mogli korzystać z leczenia na koszt Wielkiej Brytanii. Nowa karta będzie wydawana studentom na czas określony – na okres trwania nauki.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.