Bezpłatne leki – za czy przeciw?

 6 minut

wysłuchał: mgr farm. Michał Mańka

mgr farm. Aneta Dąbrowska
farmaceutka ze Szczecina
Obawiam się, że starsi ludzie znów będą gromadzić leki, które nabyli bezpłatnie. Już to przerabialiśmy – gdy były leki za 1 grosz. W przypadku programu 75+ będzie tak samo, jeżeli nie gorzej. Rodzi się też pytanie o bezpieczeństwo stosowania tak zakupionych leków – ryzyko polipragmazji, wystąpienia działań niepożądanych czy przedawkowań preparatów. Nie uważam projektu 75+ za trafiony. Moim zdaniem żaden lek nie powinien być bezpłatny, a zwłaszcza – paradoksalnie – dla seniorów. Dlatego, że to właśnie wśród seniorów mamy największe prawdopodobieństwo interakcji lekowych i przedawkowań leków. Przyznam, że jako farmaceutka nie jestem jeszcze świadoma nowych obowiązków wynikających z przyjęcia ustawy 75+ ani też specyfiki realizacji recept na leki z listy „S”.

mgr farm. Sylwia Fałkowska
farmaceutka z Krakowa
Myślę, że budżet państwa, który, jak wiadomo, jest mocno ograniczony, może nie udźwignąć finansowania ustawy 75+. Moim zdaniem za sprawą projektów takich jak 500+ i 75+ na pewno zabraknie pieniędzy na refundowanie opieki farmaceutycznej tak mocno forsowanej przez nasz samorząd i potrzebnej naszym pacjentom. A przecież mogłaby ona mocno usprawnić działanie systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.

mgr farm. Marcin Sokalski
farmaceuta z Radomia
Uważam, że 75+ to jeden z lepszych pomysłów Ministerstwa Zdrowia od lat. Osoby starsze zasługują na co najmniej tańsze leki, jeżeli nie właśnie bezpłatne. Projekt przewidujący całkowite finansowanie niektórych leków dla seniorów jest jak najbardziej zasadny. Wszyscy pracujący w aptekach wiemy z obserwacji, ale też z opowiadań naszych najstarszych pacjentów, że nierzadko brakuje im pieniędzy na wykupienie wszystkich leków z recepty. Często spotykam się z sytuacją, gdy starsza pani lub pan proszą o pomoc w wybraniu z listy leków przepisanych na kilku receptach tych preparatów, które według wiedzy farmaceuty są najbardziej niezbędne. A przecież nie jesteśmy klinicystami i nie znamy historii choroby ani klinicznych szczegółów schorzeń naszych pacjentów. Więc nie powinniśmy decydować, czy współdecydować o tym, który lek z recepty powinien być wykupiony, a który nie. Tym bardziej sam pacjent nie powinien tego robić. Jeżeli lekarz wypisał konkretne leki, to znaczy, że jest racjonalny cel ich przyjmowania, a więc pacjent powinien wykupić wszystkie leki z recepty. Tak się jednak rzadko dzieje w przypadku seniorów. Na liście „S” powinny znaleźć się przede wszystkim te leki, które stosowane są w farmakoterapii chorób najczęściej występujących u osób starszych. A więc preparaty stosowane w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, w przypadku podwyższonego cholesterolu czy w ogóle w przypadku dyslipidemii. Choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, udar mózgu i zaburzenia hormonalne, to również przypadki, w których leki powinny być bezpłatne dla seniorów.

Strony: 1 2