Adnotacja „Płatnik: nie dotyczy” a realizacja recepty ze zniżką?

 2 minuty

zapotrzebowanie-z-przychodni

„Czy można ze zniżką zrealizować receptę elektroniczną na lek refundowany, gdzie w miejscu danych o ubezpieczeniu i uprawnieniach widnieje „Płatnik: nie dotyczy”, a jako adres podano NMZ?”

Tak, w opisanym przypadku obecnie można zrealizować e-receptę na lek refundowany ze zniżką. Natomiast przed dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywał art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne[1], zgodnie z którym recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją, ma być wydany ze zniżką, obejmowała identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

Wymóg ten jednak został uchylony i aktualnie nie ma już obowiązku uzupełniania identyfikatora NFZ przez osobę ordynującą lek refundowany[2]. Nie stanowi też przeszkody w realizacji recepty ze zniżką podanie w adresie pacjenta NMZ (jeżeli pacjent faktycznie nie posiada adresu zamieszkania). W przeciwnym wypadku adres pacjenta należy uzupełnić w DRR (Dokumencie Realizacji Recepty) w adnotacjach.

Piśmiennictwo:
1. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301.
2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-identyfikatora-ow-nfz