Teraz Acard – Teraz Polska!

 1 minuta

źródło: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Acard, którego producentem jest Polfa Warszawa Grupa Polpharma, doceniło grono wybitnych fachowców, którzy opiniują każdy produkt przed oddaniem go pod decyzje kapituły. Godło Teraz Polska jest potwierdzeniem wysokiej jakości zgłoszonego produktu oraz poświadcza spełnienie przez producenta wysokich wymogów i standardów.