75 lat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

 2 minuty

world-health-organization

Zdrowie dla wszystkich – taki cel Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) postawiła sobie 75 lat temu. 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO, świętujemy Światowy Dzień Zdrowia – przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zdrowie według WHO

WHO zdefiniowała zdrowie, jako ogólny dobrostan, czyli stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Według danych WHO 30% światowej populacji nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Systemy opieki zdrowotnej oparte na podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) według WHO to najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny sposób na zapewnienie ludziom usług zdrowotnych i dobrego samopoczucia.

Za co odpowiada WHO?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) działa w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.:

  • ustalanie norm i standardów, np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności,
  • tworzenie polityki zdrowotnej opartej na wiedzy naukowej,
  • zarządzanie kryzysami zdrowotnymi,
  • śledzenie i ocenianie tendencji zdrowotnych na świecie.

WHO odgrywa ponadto ważną rolę w negocjacjach dotyczących działań humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów.

źródło: Nfz.gov.pl