31 maja: Światowy Dzień Bez Tytoniu

 3 minuty

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Bez Tytoniu odbywa się pod hasłem „Zatruwanie naszej planety”. Globalna kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu tytoniu na środowisko – od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady.

Negatywne skutki palenia

Każdego roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność palenia papierosów oraz jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 r. ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywołanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów, jego negatywne skutki zdrowotne i środowiskowe.

Ekologiczny wydźwięk tegorocznej edycji

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 (World No Tobacco Day) w bieżącym roku skupia uwagę na zagrożeniach dla środowiska, jakie wytwarza tytoń. Globalna kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady. Używanie tytoniu niszczy środowisko na każdym etapie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje:

  • 600 000 000 drzew ścina się na papierosy;
  • 84 000 000 ton emisji dwutlenku węgla uwalnia się do powietrza, podnosząc globalną temperaturę;
  • 22 000 000 000 litrów wody używa się do robienia papierosów.

Zgubne skutki nałogu i upraw tytoniu

Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i ciągle rośnie, wywierając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety. Tytoń zabija każdego roku ponad 8 mln ludzi i niszczy nasze środowisko, dodatkowo szkodząc zdrowiu ludzkiemu poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i odpady pokonsumenckie.

Od początku do końca cykl życia tytoniu jest procesem zanieczyszczającym i niszczącym środowisko. Przychodzi nam najczęściej na myśl zanieczyszczenie powietrza spowodowane paleniem, ale szkody występują w całym łańcuchu i są znacznie bardziej złożone.

Na całym świecie każdego roku około 3,5 mln hektarów ziemi jest niszczonych pod uprawę tytoniu. Przyczynia się ona również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie i degradacji gleby. Każdego roku na całym świecie 4,5 biliona niedopałków papierosów jest wyrzucanych, generując 1,69 miliarda funtów toksycznych odpadów i uwalniając tysiące chemikaliów do powietrza, wody i gleby.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji Światowego Dnia Bez Tytoniu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Gov.pl / WHO