19. edycja konkursu badawczego Naukowej Fundacji Polpharmy rozstrzygnięta

 2 minuty

źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy

Na konkurs wpłynęło 10 wniosków projektów badawczych, z których 9 zostało skierowanych do oceny recenzentów. Rada Naukowa, na podstawie recenzji i oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, ustaliła listę rankingową wniosków i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów:

1. Prof. Paweł Majak, Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: „Ocena odpowiedzi zapalnej nabłonka nosa i komórek jednojądrzastych krwi obwodowej na bodziec dysbiotyczny oraz eubiotyczny”
Koszt realizacji projektu: 550 440 zł

2. Prof. Rafał Pawliczak, Oddział Nauk Biomedycznych, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Temat: „Mechanizmy działania wybranych rodzajów i gatunków mikroflory jelitowej w rozwoju astmy”
Koszt realizacji projektu: 81 840 zł

3. Dr Jerzy Kotlinowski, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński.
Temat: „Analiza funkcji białka Mcpip1 w etiologii i rozwoju pierwotnego zapalenia dróg żółciowych u myszy – implikacje kliniczne”
Koszt realizacji projektu: 504 000 zł

Łączny koszt realizacji ww. projektów: 1 136 280 zł
Serdecznie gratulujemy laureatom 19. edycji konkursu.