Zmiany w zleceniach na wyroby medyczne – resort zdrowia proponuje nowy wzór

 3 minuty

prawo-suplementy-leki-polki

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczącego zleceń na wyroby medyczne – informuje serwis Politykazdrowotna.com. 85 podmiotów ma dwa tygodnie na złożenie uwag.

Nowy wzór zleceń na wyroby medyczne

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, załączonej do projektu rozporządzenia, zmiany we wzorze zleceń na wyroby medyczne są niezbędna do uruchomienia systemu e-zleceń. Ponadto, resort zdrowia przez tę nowelizację chce uporządkować informacje zawarte w zleceniach.

Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany określają m.in. konieczność wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego do uzyskania przez pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej, w każdym przypadku w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). Zgodnie z nowymi przepisami, osoba wystawiająca zlecenie będzie miała obowiązek uzasadnić, dlaczego przyznała większą liczbę wyrobów medycznych w przypadku chorych z uprawnieniami dodatkowymi 47ZN, 47DN albo 47ZDN.

Uprawnienia te pozwalają na zaopatrzenie się w wyroby medyczne bez limitów ilościowych i czasowych osobom:

  • dzieciom do 18. r.ż. od urodzenia z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu (47DN),
  • osobom od 16. r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności (4JZN),
  • dzieciom do 16. r.ż. – z niepełnosprawnością i wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (47ZDN).

Kod identyfikacyjny wyrobów medycznych na zleceniach

  • Nowe przepisy dodają także do wzoru zleceń informację o roku jego realizacji oraz o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu medycznego, który został wprowadzony na terenie całej Unii Europejskiej. W przypadku braku tego kodu, osoba wystawiająca zlecenie będzie musiała wskazać numer seryjny wyrobu medycznego albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny.
  • Nowelizacja rozporządzenia zakłada również dodanie do wzoru zlecenia kodu tytułu uprawnienia dodatkowego oraz danych identyfikujących dokument potwierdzający uprawnienie dodatkowe. W zakresie informacji dotyczących weryfikacji zlecenia naprawy wyrobu medycznego, mają zostać dodane informację o okresie wydłużenia okresu użytkowania wyrobu medycznego oraz informację o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Ponadto, według nowego prawa zlecenie będzie musiało zawierać potwierdzenie udzielenia pacjentowi informacji o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości limitu naprawy. Tym samym zrezygnowano z obowiązku składania przez pacjenta czytelnego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego.

Resort zdrowia chce, aby proponowane zmiany weszły w życie od 1 lipca br.

Pełną treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com