Zmiany w wystawianiu recept na leki psychotropowe i odurzające

 3 minuty

nowy-system-monitorowania-zagrozen

Od 1 listopada br. na wszystkich receptach na leki psychotropowe i odurzające będą musiały pojawić się kody kreskowe – przypomina serwis Politykazdrowotna.com. Przepis ten obejmie również medykamenty weterynaryjne.

Kody kreskowe na wszystkich receptach na środki psychotropowe

Resort zdrowia opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Celem zmiany rozporządzenia jest dostosowanie go do ustawy refundacyjnej, która od 1 listopada 2023 r. wyłączy możliwości wystawiania recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” oraz na inne możliwe do wydawania z apteki produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.

Przejawem tych modyfikacji w zmienianym rozporządzeniu jest usunięcie referencji do recept w postaci papierowej odnoszących się do wymienionych wyżej produktów leczniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy recepty na te produkty są wystawiane przez lekarza weterynarii.

Względem tych recept, proponuje się nadto zmodyfikowanie dotychczasowego wymogu, zgodnie z którym na recepcie w postaci papierowej, na której przepisano produkt leczniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego. W praktyce wymaganie to nie było nigdy realizowane ze względu na ograniczenia techniczne. Wymóg ten odnosi się do recept wystawianych przez lekarzy weterynarii, tj. tzw. „recept z zielonym paskiem”, na których unikalny numer identyfikujący receptę uzyskany od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nanoszony jest w praktyce przez lekarza weterynarii prawie wyłącznie odręcznie. Ponadto ani ten numer, ani żadne inne wymagane ww. przepisem zmienianym rozporządzeniem, w jego dotychczasowym brzmieniu, elementy nie są w praktyce odzwierciedlane w postaci kodu kreskowego – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Proponowana modyfikacja zmienianego rozporządzenia ma więc na celu uczynienie zadość uwagom ww. podmiotów i doprowadzenia do stanu zgodności przepisów prawa z istniejącym od lat stanem faktycznym w miejsce martwego, gdyż niestosowanego wymogu.

Pełną treść projektu rozporządzenia w tej sprawie znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com