Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców – resorty podały szczegóły

 3 minuty

zwolnienia-zus-dane

Według Minister Zdrowia, Izabeli Leszczyny po zmianach w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, dostępność do świadczeń i jakość leczenia „będzie coraz lepsza”. Nakłady na ochronę zdrowia w 2025 r. mają wynieść 224 mld zł.

Nowe zasady naliczania składki

Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna oraz Minister Finansów, Andrzej Domański i jego Wiceminister Jarosław Neneman przedstawili założenia do zmian składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

„W naszej umowie koalicyjnej zapowiedzieliśmy zmianę w sposobie naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i obiecaliśmy zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia (…). Przedstawiamy propozycję, która wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom” – powiedział Andrzej Domański.

Szczegóły zmian

  • Zapowiedziane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Nowe zasady dotyczą przedsiębiorców rozliczających PIT w jednej z czterech form: skali podatkowej, 19-procentowym podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub przez kartę podatkową.
  • Przedsiębiorcy na skali podatkowej (1,3 mln podmiotów) mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Według MF w warunkach z 2024 r. taka składka wyniosłaby 286,33 zł zamiast 381,78 zł obecnie. W 2025 r. byłoby to odpowiednio 310 zł zamiast 410 zł. Zniesiona ma być również składka od zbywalnych środków trwałych. „Na zaproponowanej przez nas zmianie skorzystają wszyscy rozliczający się na skali podatkowej” – zapewnił minister Domański.
  • W przypadku płacących podatek liniowy składka ma być naliczana w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Odczuwalna zmiana dla przedsiębiorcy byłaby na takim samym poziomie jak w przypadku skali podatkowej. Nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT.
  • Osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zapłacą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Przychody ze zbycia środków trwałych będą wyłączone z podstawy obliczania składki. Nie będzie jej można odliczyć od PIT.
  • Przedsiębiorcy na karcie podatkowej mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, również bez możliwości odliczenia od podatku.

Według prognozy przedstawionej przez Leszczynę szacowane nakłady na ochronę zdrowia w 2025 r. mają wynieść ok. 224 mld zł, z czego 168 mld zł to wpływy ze składek do NFZ (bez transferów z budżetów). Tegoroczne nakłady na ochronę zdrowia to 197,3 mld zł.

źródło: PAP