Zmiany w rozliczaniu szczepień przeciwko COVID-19

 2 minuty

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające sposób rozliczania szczepień przeciwko COVID-19 – informuje Politykazdrowotna.com. Będzie on oparty na modelu wprowadzonym przy rozliczeniach szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Usprawnienie procesu rozliczeń

Zgodnie z przepisami nowego zarządzenia Prezesa NFZ, dane o szczepieniach, wprowadzane przez podmioty udzielające świadczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowie, będą wpływały do systemów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) w trybie on-line. Taka zmiana ma usprawnić proces rozliczeń i komunikację pracowników OW NFZ z uprawnionymi podmiotami w przypadkach wymagających wyjaśnień lub korekt sprawozdanych szczepień.

W załączniku do zarządzenia, który zawiera katalog produktów rozliczeniowych, nadano nowe kody zakresów, przeznaczone dla szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz nowy kod produktu rozliczeniowego: „Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2- wykonanie”.

Warunek umożliwiający rozliczenia

Zarządzenie ma wejść w życie 1 października br. Warunkiem umożliwiającym rozliczenia szczepień przeciwko COVID-19 od tego dnia jest posiadanie/założenie przez podmiot uprawniony do szczepień profilu w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia (Portale Świadczeniodawcy/SZOI), który uwzględnia m.in. numer rachunku bankowego, konieczny do rozliczeń między OW NFZ a tym podmiotem. Natomiast, w celu rozliczenia szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wykonanych do dnia 30 września 2022 r., podmiot wpisany do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, który nie przekazał dokumentów rozliczeniowych, jest obowiązany do ich przekazania w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Pełną treść zarządzenia NFZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com