Zmiany w programach lekowych w leczeniu szpitalnym

 3 minuty

kroplowka na tle korytarza szpitalnego

W życie weszło nowe zarządzenie NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Dokument dostosowuje przepisy do nowego wykazu leków refundowanych.

Zarządzenie NFZ wprowadza zmiany w programach lekowych w leczeniu szpitalnym

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że jego postanowienia dostosowują przepisy do lipcowej listy leków refundowanych. Dokument wprowadza wobec tego takie zmiany, jak:

 • zmiany nazwy zakresu,
 • usunięcie lub dodanie zakresu,
 • zmiany nazwy świadczeń,
 • wykreśleniu substancji czynnych,
 • zmiany lub usunięcie wymagań dla programów lekowych,
 • zmiany nazw produktów rozliczeniowych.

Najważniejsze zmiany

Korekty w zarządzeniu NFZ dotyczą:

 • przedłużenia terminu dostosowania wykazu miejsc udzielania świadczeń do dnia 31 grudnia 2022 r., co pozwoli na zabezpieczenie dostępu do świadczeń z zakresu programów lekowych w ośrodkach aktualnie prowadzących leczenie pacjentów;
 • usunięcia zakresu 03.0000.369.02 „Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych”;
 • usunięcia zakresu 03.0000.420.02 „Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)”;
 • dodania zakresu 03.0000.431.02 „Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana;
 • dodania zakresu 03.0000.432.02 „Stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych”;
 • dodania zakresu 03.0000.433.02 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą”;
 • dodania zakresu 03.0000.434.02 „Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych, pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu”;
 • dodania zakresu 03.0000.435.02 „Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;
 • dodania świadczenia o kodzie 5.08.07.0000029 przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym połączone z podaniem toksyny botulinowej typu A w leczeniu migreny przewlekłej, możliwego do rozliczania w ramach zakresu 03.0000.433.02 „Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą”, w związku z uwagami zgłoszonymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Sekcję Bólów Głowy PTN.

Pełną treść zarządzenia NFZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Politykazdrowotna.com