Zmiany w obostrzeniach – jest projekt rozporządzenia

 6 minut

deszczowa pogoda na ulicy miasta

W wykazie prac rządu opublikowane zostały założenia rozporządzenia, które ma wprowadzić od środy 15.12 br. zaostrzone obostrzenia, m.in. zmniejszone limity w restauracjach czy hotelach. Resort zdrowia wyjaśnia też wątpliwości dotyczące uprawnień do weryfikacji przez przedsiębiorców certyfikatów covidowych – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zaostrzenie obostrzeń od 15 grudnia br. zapowiadał w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.

W wykazie prac rządu we wtorek opublikowano założenia projektu rozporządzenia. Jak wynika z opisu w projekcie przewiduje się m.in. przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego rozporządzenia.

Limity do 30 proc.

Projekt zakłada jednak zaostrzenie pewnych obostrzeń, czyli ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50 do 30 proc.), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności. Chodzi m.in. o kina, kościoły, hotele. W kinach zaś nie będzie możliwe spożywanie napojów i posiłków.

Weryfikacja certyfikatów covidowych

W projekcie zmienione też zostały obowiązujące regulacje dotyczące rozwiązania wyłączającego z danego limitu osób korzystających z danych usług lub uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Jak wyjaśnia MZ, „przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny – to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu; biorąc jednak pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu – w sytuacji osiągnięcia tego limitu – weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia”.

Dodatkowo MZ podkreśla, że „co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu”.

Projekt doprecyzowuje też definicję osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 przez wskazanie, że status ten będzie przysługiwał osobie, u której został wykonany podstawowy cykl szczepienia, tj. podane dwie dawki szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką dwudawkową albo jedna dawka szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką jednodawkową.

Testy dla współdomowników osoby zakażonej

Projekt przewiduje też dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny dla osób, które mieszkają z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Zakaz dla dyskotek i klubów nocnych

Projekt mówi też o zakazie prowadzenia dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Szczepienia dla młodszych dzieci

Ponadto projekt modyfikuje przepis określający kolejność szczepień przeciwko COVID-19 w taki sposób, aby szczepionka przeciwko tej chorobie mogła być podawana osobom urodzonym w 2016 roku, które ukończyły 5. rok życia. Szczepienia te mają rozpocząć się w czwartek.

Zmiany dla podróżujących do Polski

Projekt przewiduje też zmianę regulacji dotyczącej osób przekraczających granicę Polski stanowiącą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Zmiana polega na zobowiązaniu takich osób do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego, do 24 godzin wcześniej. Z obowiązku tego wyłączeniu będą uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu będzie objęta obowiązkową kwarantanną.

Rozszerzono też o Księstwo Andory, Księstwo Monako, Republikę San Marino, Państwo Watykańskie lub Stolicę Apostolską katalog państw, w odniesieniu do których możliwe jest zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny osób rozpoczynających podróż z tych państw.

źródło: Politykazdrowotna.com