Zmiany w finansowaniu świadczeń – jest projekt nowelizacji

 2 minuty

kobiece dlonie na segregatorach z danymi

Do Rady Ministrów skierowany został projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – donosi Medexpress.pl. Zmiany mają dotyczyć zasad finansowania świadczeń m.in. dla osób bezrobotnych, seniorów czy kobiet w ciąży.

Co zakłada projekt nowelizacji?

Projekt zakłada rezygnację z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanej obecnie z budżetu państwa. Dotyczy to m.in. bezrobotnych, dzieci, uczniów, studentów, doktorantów i stażystów. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego tych osób nadal będzie istniał i będą miały one status osoby ubezpieczonej. Zgodnie z zapisami to Narodowy Fundusz Zdrowia stanie się podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, leków dla osób po 75. r.ż. i leków dla kobiet w ciąży.

Cel nowelizacji

„Zmiana ma na celu ograniczenie wydatków budżetu państwa oraz kosztów administracyjnych związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa” – czytamy w Ocenie Skutków Realizacji.

Projekt ma być procedowany w trybie odrębnym, z pominięciem komisji prawniczej. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2023 r.

źródło: Medexpress.pl