Zmiana planu finansowego NFZ – 3 mld zł więcej na leczenie w 2023 r.

 2 minuty

profilaktyka-40-plus

Narodowy Fundusz Zdrowia uwalnia 3 mld zł z funduszy zapasowego NFZ w roku 2023. Chodzi m.in. o zapłatę za nadwykonania – informuje Politykazdrowotna.com.

Zmiana w pozycji „koszty świadczeń opieki zdrowotnej”

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2023 r. Zmianie ulegnie pozycja B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej”, która zostaje zwiększona o 3 mld zł.

„Źródłem finansowania skutków, o których mowa wyżej, jest fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” – czytamy w uzasadnieniu.

Na co dodatkowe środki?

W ramach 3 mld zł przesuniętych środków na leczenie pacjentów, Centrala NFZ przekaże dodatkowe środki na:

  • Leczenie w AOS – 768,947 mln zł,
  • Leczenie szpitalne – ponad 1,550 mld  zł,
  • Chemioterapię – 72,2 mln zł,
  • Opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – 17,324 mln zł,
  • Rehabilitację leczniczą – 424,627 mln zł,
  • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 39,711 mln zł,
  • Opiekę paliatywną i hospicyjną – 24,988 mln zł,
  • Leczenie stomatologiczne – 145,306 mln zł,
  • Profilaktyczne programy zdrowotne – 7,135 mln zł,
  • Świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie – 21,617 mln zł

źródło: Politykazdrowotna.com