Zastępowanie osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej – GIF precyzuje przepisy

 1 minuta

zastepstwo-hurtownia-farma

Główny Inspektor Farmaceutyczny precyzuje przepisy regulujące kwestię zastępowania osoby odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej. Stosowny komunikat w tej sprawie zamieszcza na swojej stronie Samorząd Aptekarski.

Komunikat GIF

W odpowiedzi na liczne zapytania interesariuszy Główny Inspektor Farmaceutyczny publikuje stosowny komunikat, w którym powołuje się na paragraf 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kat. 1.

Wynika z niego, że osoba, o której odnosi się przywołany przepis, może zostać wyznaczona jako zastępca Osoby Odpowiedzialnej na czas określony (zgodnie z pkt 2.2 ppkt 3 lit. b rozporządzenia DPD).

Zastępstwo takie nie może jednak mieć charakteru stałego związanego z długotrwałą nieobecnością Osoby Odpowiedzialnej (p. wielomiesięczne zwolnienie lekarskie lub urlop macierzyński i rodzicielski).

źródło: Nia.org.pl