Zalecana aktualizacja oprogramowania aptecznego

 1 minuta

aptekarz przed komputerem

źródło: Nia.org.pl

Nowsze wersje recept w części wizualnej nie różnią się niczym od dotychczasowych. wprowadzone zmiany dotyczą kwestii technicznych. W związku z powyższym nowsze wersje recept mogą być nieprawidłowo odczytywane przez niezaktualizowane programy apteczne. Dlatego Naczelna Izba Aptekarska przypomina, by dokonać stosownej aktualizacji oprogramowania aptecznego do najnowszych wersji, aby zapewnić prawidłowe prezentowanie dokumentów recept.