Wzrost sprzedaży aptecznej w lipcu br.

 3 minuty

mezczyzna w garniturze na tle interaktywnego wykresu

Rynek apteczny w lipcu 2020 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2950,3 mln zł. Obrót statystycznej apteki w lipcu 2020 r. wyniósł 217 tys. zł, był to wzrost o 0,9% względem analogicznego okresu 2019 r. – wynika z danych firmy analitycznej PEX PharmaSequence.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1012,5 mln zł i spadła o 76,7 mln zł (-7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 689,2 mln zł i spadła o 18,6 mln zł (-2,6%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1222,2 mln zł i spadła o 0,7 mln zł (-0,1%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 70,4 mln zł (+7,5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 59,8 mln zł (+9,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 159,3 mln zł (+15%).

Średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 22,8 zł i spadła o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4,7%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29,1 zł (wzrost o 3,7% vs lipiec 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 28,7 zł (wzrost o 8,1% vs lipiec 2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 17,3 zł (wzrost o 5% vs lipiec 2019).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 24,4% i była wyższa o 0,3% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do czerwca marża spadła o 0,5%.

W lipcu refundacja leków osiągnęła wartość 770 mln zł, tj. o 6,5% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 26,1% i był niższy o 0,9 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,9 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

Jak prognozuje PEX PharmaSequence sprzedaż na koniec 2020 r. całego rynku aptecznego wyniesie 37,2 mld zł i wyniesie tyle samo co w roku 2019. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,4 mld zł (-0,8% w stosunku do 2019 r.).

źródło: PEX PharmaSequence