Wykaz substancji dopuszczonych w obrocie pozaaptecznym i punktach aptecznych

 1 minuta

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Obrót pozaapteczny – aktualny wykaz substancji

Rozporządzenie określa zmiany w wykazie substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Precyzuje ponadto kryteria klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów.

Pełną treść rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl