Wnioski po kontrolach Funduszu w aptekach w III kwartale 2018 r.

 2 minuty

źródło: Nfz.gov.pl / Rynekzdrowia.pl

W III kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 2491 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 233 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W 49 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (76 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (124 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in w zakresie: danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki; prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ.

Stwierdzono ponadto brak poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; rozbieżność pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece; nieprzedstawianie recept do kontroli; brak faktur zakupu leków.

Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.