Więcej pieniędzy na refundację nowych leków

 2 minuty

refundacja

Ponad 800 mln zł ma zostać w przyszłym roku przekazane na refundację nowych leków – informuje serwis Medexpress.pl. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2023 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Refundacja nowych leków

Jak czytamy w Ocenie Skutków Realizacji, w związku ze wzrostem całkowitego budżetu na refundację w przyszłym roku na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zostanie przeznaczone 817 mln 632 tys. zł. To ponad czterokrotnie więcej, niż w roku 2022 (176 mln 503 tys.).

Z kolei na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji z uwagi na zmiany w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub praktyce klinicznej zostanie przekazane 500 tys. zł. Na zapewnienie rezerwy na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz leków resort zdrowia planuje zabezpieczyć 3,8 mld zł.

Budżet na refundację

Całkowity budżet na refundację w przyszłym roku ma wynieść ponad 20,5 mld zł. I być wyższy od ubiegłorocznego o ok. 4,5 mld zł. Zwiększenie budżetu refundacji ma wpłynąć na poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych. Projekt rozporządzenia trafił we wtorek 11 października br. do konsultacji. Uwagi można zgłaszać przez 30 dni.

źródło: Medexpress.pl