AOTMiT rekomenduje, co ma się znaleźć na liście bezpłatnych leków dla nieletniej młodzieży i pacjentów 65+

 2 minuty

rynek-apteczny-pazdziernik-2022

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikowała opinię Rady Przejrzystości w sprawie produktów, które mają trafić na listę bezpłatnych leków dostępnych dla osób powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży przed ukończeniem pełnoletności – poinformował Rynekzdrowia.pl.

Bezpłatne leki dla nowych grup pacjentów

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dotyczy rozszerzenia kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na osoby, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby które ukończyły 65. rok życia.

Ustawa nie obejmie pacjentów nieubezpieczonych. Przyjmuje się, że koszt rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w refundowane leki wyniesie 1 586 mln zł rocznie, z wyjątkiem roku wejścia w życie zmian (2023 r.), gdzie koszt ten wyniesie 375 mln zł z uwagi na przewidywany czas wejścia w życie przepisów. W skali 10 lat (oraz z 2023 r.) koszt wyniesie około 16,23 mld zł. Przedmiotowe koszty będą uwzględnione w ramach prognozy kosztów NFZ a w konsekwencji w ramach planu finansowego NFZ na rok 2024.

14 lipca br. ustawę przekazano prezydentowi i marszałkowi Senatu. 28 lipca Senat wniósł do projektu poprawki i skierował go 1 sierpnia do Komisji Zdrowia. Prace nad ustawą są zatem niezakończone. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy zaplanowano na posiedzenie Sejmu 16 i 17 sierpnia br.

Rada Przejrzystości, tworząc „ranking” produktów leczniczych, brała pod uwagę wskazane w zleceniu Ministerstwa Zdrowia kryteria oceny, którym przypisano określone wartości liczbowe.

Protokół z posiedzenia rady zawierający rekomendacje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Rynekzdrowia.pl