WHO podało wytyczne dotyczące stosowania Sztucznej Inteligencji w Ochronie Zdrowia

 2 minuty

ai-ochrona-zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) aktualizuje podejście do wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w obszarze opieki zdrowotnej – donosi Politykazdrowotna.com. Dokument obejmujący nowe wytyczne został zaktualizowany po trzech latach od pierwszego druku i jest pięciokrotnie obszerniejszy. Skoncentrowany on jest na kluczowych obszarach, takich jak diagnostyka, epidemiologia oraz zarządzanie zdrowiem publicznym.

Sztuczna inteligencja – wizja WHO

Głównym przesłaniem jest konieczność nadzoru. WHO postuluje, aby sztuczna inteligencja była nadzorowana przez rządy, równocześnie deklarując pomoc dla biedniejszych krajów w tym zakresie. Ta rewolucyjna zmiana ma na celu lepsze wykorzystanie potencjału AI w obszarze zdrowia, z podkreśleniem roli, jaką mogą pełnić algorytmy w diagnozowaniu chorób, zwalczaniu epidemii oraz efektywnym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.

WHO kieruje konkretne rekomendacje do rządów, w tym konieczność wprowadzenia regulacji obejmujących:

  • ryzyko zarządzania i podejście uwzględniające cykl życia AI;
  • zapewnienie wysokiej jakości danych;
  • walidacja analityczna i kliniczna;
  • ochrona prywatności i danych;
  • stworzenie agencji kontrolnych dedykowanych AI.

AI dla dobra ludzkości

WHO apeluje również do twórców i przedsiębiorców, wskazując na potrzebę wykorzystania  sztucznej inteligencji dla dobra ludzkości. Algorytmy powinny być transparentne, inkluzywne i niedyskryminujące. W dokumencie czytamy również, że regulacje powinny tworzyć otoczenie w którym, algorytmy sztucznej inteligencji ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone ludziom. Wprowadzenie tych  standardów ma na celu zabezpieczenie społeczeństwa przed ewentualnymi negatywnymi skutkami niewłaściwego funkcjonowania AI w obszarze zdrowia.

Wraz z aktualizacją dokumentu, WHO nie tylko dostosowuje się do nowoczesnych wyzwań, ale również kreuje standardy dla rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji w dziedzinie ochrony zdrowia na całym świecie.

źródło: Politykazdrowotna.com