W jaki sposób apteka ma rozliczyć faktury za szczepienia przeciw COVID-19?

 3 minuty

Śląski oddział NFZ wydał komunikat w sprawie faktur za szczepienia przeciw COVID-19. Informację przekazała Śląska Izba Aptekarska, o czym donosi serwis Rynekzdrowia.pl.

Rozliczanie świadczeń w umowach 19/1/2021C – Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 będzie się odbywać na podstawie rachunku, bez sprawozdawczości SWIAD. Świadczeniodawcy, jeśli posiadają dostęp do Portalu Świadczeniodawcy, mają możliwość przekazania rachunków z załącznikami za jego pośrednictwem. Celem poprawnego wysłania faktury do umowy 19/1/2021C należy w pierwszej kolejności zaczytać z portalu Moje umowy, umowę 19/1/2021C ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19.

Instrukcja krok po kroku

  1. Początek umowy zawsze rozpoczyna się kodem świadczeniodawcy, który jest indywidualny dla każdego podmiotu.
  2. Po zaczytaniu do systemu obsługi rozliczeń należy wybrać umowę 19/1/2021C i stworzyć rachunek bezszablonowy. Wykonać należy wszystkie czynności jak przy wystawianiu faktury ręcznej uzupełniając w wybranych produktach liczbę poszczególnych świadczeń. Po zatwierdzeniu faktura jest gotowa do wysłania do OW NFZ drogą elektroniczną.
  3. Po pomyślnym zaimportowaniu w portalu NFZ, w polu Szczegóły uaktywniają się przyciski Załączniki/Potwierdzenia. Należy wejść w Załączniki/Inne załączniki, po czym wyświetlają się wszystkie produkty do rozliczania świadczeń udzielanych w ramach zapobiegania i leczenia COVID. Przy wybranym produkcie aktywujemy przycisk: Wyślij i zaczytujemy z swojej bazy danych wybrany plik przygotowany z rozszerzeniem xls.

Co, gdy apteka nie ma programu ewidencyjno-rozliczeniowego?

  • Świadczeniodawcy, którzy nie dysponują programem ewidencyjno-rozliczeniowym, w związku z czym nie będą mieć możliwości utworzeniem rachunku/faktury, mają sposobność złożenia w OW NFZ faktury w wersji papierowej wraz z podpisanym sprawozdaniem zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia Nr 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Jednocześnie Śląski OW NFZ w Katowicach informuje o konieczności bieżącego zapoznawania się z zamieszczanymi informacjami pod fakturami z umowy 19/1/2021C dotyczącymi świadczeń w zakresie szczepień przeciw SARS-CoV-2 na Portalu Świadczeniodawcy w Zakładce Umowy na realizację świadczeń -> Moje Umowy -> Importuj Dokumenty rozliczeniowe. Po wybraniu umowy, a następnie danej faktury w kolumnie szczegóły -> Komentarz.
  • W komentarzu udostępniona jest informacja dotycząca rozbieżności pomiędzy fakturą a danymi otrzymanymi z CeZ poprzez Centralę NFZ o wykonanych szczepieniach przeciw COVID-19.

źródło: Rynekzdrowia.pl