Ustawa wzmocni rolę farmaceuty

 7 minut

rozmawiali: Karolina Kumanek, Łukasz Kuźmiński
redaktorzy “Farmacji Praktycznej”

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza bezpłatne leki dla pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75. r.ż., umożliwia również wydanie leku – zamiennika, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku refundowanego przepisanego na recepcie. Czy ustawa 75+ to dobry pomysł?
Uważam, że tak. Ustawa 75+ zawiera bowiem szereg propacjenckich rozwiązań, umożliwiających zrealizowanie recept przez seniorów. Do tej pory wielu z nich nie mogło sobie na to pozwolić z uwagi na trudną sytuację finansową. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy też regulacje zmieniające przepisy ustawy refundacyjnej, zgodnie z którymi farmaceuta może wydać zamiennik leku, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie, co umożliwi zrealizowanie recepty zgodnie z oczekiwaniem pacjenta.

A jakie leki, Pani zdaniem, powinny znaleźć się na tzw. liście „S”?
O tym ostatecznie zdecyduje Minister Zdrowia. Jak sam przyznaje, będą to raczej leki, które mają płatność 30 i 50%.

Podczas wyborów Samorządu Aptekarskiego w Jachrance Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił rolę farmaceuty jako zawodu zaufania publicznego. Zapowiedział ponadto kompleksową reformę obszaru, w którym farmaceuci obecnie funkcjonują – wskazał m.in. na prawo farmaceutyczne, ustawę o refundacji leków czy wreszcie planowaną ustawę o zawodzie farmaceuty. Jakich konkretnych zmian oczekujecie Państwo po tych zapowiedziach?
To, o czym w Jachrance mówił Minister Radziwiłł uznaję za dobry prognostyk. Co do ustawy o zawodzie farmaceuty, to w resorcie zdrowia powstał specjalny zespół, w skład którego weszła 4-osobowa reprezentacja Samorządu Aptekarskiego. Dobrze, że taka ustawa powstanie. Do tej pory nie było bowiem aktu prawnego, który regulowałby zasady wykonywania naszego zawodu oraz chronił jego pozycję. Ustawa sformułuje nie tylko obowiązki farmaceuty, ale też określi zakres odpowiedzialności zawodowej i uprawnień wymaganych do wykonywania tego zawodu. Powinna również wzmocnić rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia – zarówno w aptece ogólnodostępnej, szpitalnej i hurtowni.

W kierunku umocnienia roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia miały również zmierzać działania powołanego w sierpniu ub.r. przez ówczesnego Ministra Zdrowia Mariana Zembalę Zespołu roboczego ds. opieki farmaceutycznej. Jako Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej uczestniczy Pani w jego pracach. W jaki sposób, według Pani, powinna funkcjonować w Polsce refundowana opieka farmaceutyczna? Jakie obszary powinna obejmować?
To bardzo ważna kwestia systemowa wzmacniająca pozycję zawodową farmaceuty i jego wizerunek. Myśląc o modelu profesjonalnej opieki farmaceutycznej, powinniśmy zastanowić się nad przyjęciem rozwiązań umożliwiających jej refundację. Do tego potrzebne są jednak zmiany w aktach prawnych. Dlatego liczę na owocne prace całego zespołu, w którego skład wchodzą również przedstawiciele środowiska akademickiego. Jestem przekonana, że wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania.

Strony: 1 2