Sztuczna inteligencja: ChatGPT pomyślnie zdał egzamin z radiologii

 4 minuty

chatgtp_sztuczna-inteligencja

Najnowsza wersja ChatuGPT potrafi interpretować wyniki medycznych badań obrazowych na tyle dobrze, że zdała egzamin na lekarza radiologa. Ma jednak nadal pewne widoczne wady ograniczające wiarygodność tak postawionych diagnoz – informuje pismo „Radiology”, na które powołuje się serwis Politykazdrowotna.com.

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to chatbot wykorzystujący sztuczną inteligencję (AI). Dzięki modelowi głębokiego uczenia się rozpoznaje wzorce i relacje między słowami w ogromnych zbiorach danych w celu generowania odpowiedzi podobnych do ludzkich. Bywa jednak, że jego odpowiedzi nie są zgodne ze stanem rzeczywistym.

„Wykorzystanie dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT, rośnie i będzie rosło” — powiedział główny autor, dr Rajesh Bhayana, radiolog z University Medical Imaging w Toronto (Kanada). „Nasze badania dają wgląd w możliwości ChatuGPT w kontekście radiologii, podkreślając niesamowity potencjał dużych modeli językowych, wraz z obecnymi ograniczeniami, które czynią go niewiarygodnym”.

Jak zaznaczył dr Bhayana, ChatGPT został niedawno uznany za najszybciej rozwijającą się aplikację konsumencką w historii, a podobne chatboty są włączane do popularnych wyszukiwarek, takich jak Google i Bing, których lekarze i pacjenci używają szukając informacji medycznych.

Egzamin na radiologa

Aby ocenić skuteczność AI w zdawaniu egzaminu na radiologa oraz zbadać mocne i słabe strony, dr Bhayana i współpracownicy najpierw przetestowali ChatGPT w oparciu o GPT-3.5, obecnie najczęściej używaną wersję, stosując treść i poziom trudności egzaminów Canadian Royal College i American Board of Radiology.

Pytania nie zawierały obrazów i zostały tak pogrupowane, aby ocenić prostsze (przywoływanie wiedzy, podstawowe zrozumienie) i bardziej złożone czynności myślowe (zastosowanie, analiza, synteza). W przypadku tych bardziej złożonych oceniano z kolei opisywanie znalezionych cech obrazu, postepowanie kliniczne, klasyfikację oraz powiązania chorób.

Działanie ChatuGPT oceniono ogólnie oraz według rodzaju i tematu pytania.

Naukowcy odkryli, że ChatGPT oparty na GPT-3.5 odpowiedział poprawnie na 69 proc. pytań (104 ze 150), blisko pozytywnej oceny 70 proc. stosowanej przez Royal College w Kanadzie. Miał jednak trudności z pytaniami dotyczącymi: myślenia wyższego rzędu (60 proc; 53 z 89), kalkulacji i klasyfikacji (25 proc., 2 z 8) oraz stosowania pojęć (30 proc., 3 z 10). Jego słabe wyniki w pytaniach dotyczących myślenia wyższego rzędu nie były zaskakujące, biorąc pod uwagę brak wstępnego szkolenia w zakresie radiologii.

W kolejnym badaniu udostępniony w marcu 2023 jako płatna usługa GPT-4 odpowiedział poprawnie na 81 proc. (121 ze 150) tych samych pytań, przewyższając GPT-3.5 i przekraczając próg zaliczenia wynoszący 70 proc. GPT-4 działał znacznie lepiej niż GPT-3.5 w przypadku bardziej skomplikowanych intelektualnie czynności, zwłaszcza gdy chodziło o opisy wyników badań obrazowych (85 proc.) i stosowanie pojęć (90 proc.). Wyniki sugerują, że ulepszone zaawansowane możliwości rozumowania GPT-4 przekładają się na lepszą wydajność w kontekście radiologicznym.

„Nasze badanie pokazuje imponującą poprawę wydajności ChatuGPT w radiologii w krótkim okresie, podkreślając rosnący potencjał dużych modeli językowych w tym kontekście” – powiedział dr Bhayana.

GPT-4 nie wykazał poprawy w przypadku pytań dotyczących czynności umysłowych niższego rzędu (80 proc. vs 84 proc.) i odpowiedział niepoprawnie na 12 pytań, na które GPT-3.5 odpowiedział poprawnie, co rodzi pytania dotyczące jego wiarygodności w zakresie gromadzenia informacji.

źródło: Politykazdrowotna.com