Szczepienia w aptekach będą finansowane z NFZ – jest projekt rozporządzenia MZ

 2 minuty

szczepienie-apteki

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt przepisów, w których zostaje uregulowana kwestia finansowania oraz realizacji szczepień w aptekach – informuje Pulsmedycyny.pl.

Uregulowanie wykonania umowy na realizację szczepień w aptekach

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił 21 września 2023 r. projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten reguluje między innymi kwestie rozliczania szczepień w aptekach, na co farmaceuci czekają z niecierpliwością.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, obejmuje on zmiany dotyczące uregulowania kwestii związanych z właściwym wykonaniem umowy na realizację szczepień zalecanych, wykonywanych w aptekach.

Uzasadnienie MZ

W związku z podpisaniem przez prezydenta nowelizacji ustawy refundacyjnej do porządku prawnego wejdą przepisy dające podstawę do zawierania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów z podmiotami prowadzącymi apteki na realizację zalecanych szczepień ochronnych finansowanych ze środków publicznych.

„W celu właściwego wykonania powyższych umów konieczne jest określenie w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, odpowiednich przepisów regulujących kwestie rozliczania świadczeń przez te podmioty. Projekt przewiduje wyłączenie określonych przepisów do stosowania w przypadku umów z podmiotami prowadzącymi apteki na realizację zalecanych szczepień ochronnych” – uzasadnia resort zdrowia.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 listopada 2023 r. Uwagi do projektu można zgłaszać do 26 września.

źródło: Pulsmedycyny.pl