Syntetyczna bakteria udoskonali ludzkie DNA?

 1 minuta

źródło: Rynekaptek.pl

Zespół George’a Churcha z Harvard Medical School w Bostonie chce tak „przeprogramować” DNA typowej bakterii Eschrichia coli, aby było odmienne od DNA wszystkich innych organizmów na Ziemi. Oznacza to dokonanie ponad 62000 zmian w jej genomie. Tak dużych zmian nie dało się dokonać klasycznymi metodami – trzeba było zaprojektować genom na komputerze i zsyntetyzować DNA fragment po fragmencie (każdy z nich liczył około 2000 par zasad). Krótkie odcinki zostały następnie połączone w dłuższe – po około 50 000 zasad. Docelowo genom ma być utworzony z 4 milionów par zasad. Przekodowana E. coli może znaleźć różnorodne zastosowania w przemyśle. Od zwykłych E. coli ma być lepsza pod wieloma względami: odporna na wszelkie wirusy, niezdolna do wymiany genów z innymi organizmami i wytwarzająca białka, jakich nie ma w naturze.