Styczniowe notowania rynku aptecznego

 2 minuty

źródło: Politykazdrowotna.com

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 853 mln zł i spadła o 255,1 mln zł (-23%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 657,2 mln zł i spadła o 111,5 mln zł (-14,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1329.1 mln zł i spadła o 188 mln zł (-12,4%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 199,5 mln zł (-19%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 72,1 mln zł (-9,9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 43 mln zł (-3,1%).

Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 23,5 zł i wzrosła o 0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7,1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29,2 zł (wzrost o 2,2% vs styczeń 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 29,8 zł (wzrost o 9,2% vs styczeń 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18,4 zł (wzrost o 7,1% vs styczeń 2020).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 24,2% i była niższa o 2,1% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do grudnia marża spadła o 1,1%.

W styczniu br. refundacja leków osiągnęła wartość 647 mln zł, tj. o 22,3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 22,6% i był niższy o 2,4 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1,8 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

Analitycy prognozują, że sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 38,5 mld zł, o 2,2% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,6 mld zł (+2,1% w stosunku do 2020 r.).