Studia medyczne z większą ilością miejsc

 2 minuty

specjalizacja-farmaceuty

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym – informuje serwis Medexpress.pl.

Studia medyczne – zwiększenie limitu przyjęć

Zwiększenie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2023/2024, który został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz. U. poz. 1322) w związku z decyzjami Ministra Edukacji i Nauki, zgodnie z którymi Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, uzyskały pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.

Zmiana załączniku nr 1 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, określającego limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2023/2024. Zmiana ma na celu zwiększenia o 215 miejsc limitu przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim, co zarekomendował Minister Edukacji i Nauki.

Proponowane limity

Projektowany limit dla:

  1. Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu to 45 miejsc;
  2. Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu to 50 miejsc;
  3. Uniwersytetu Warszawskiego to 60 miejsc;
  4. Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to 60 miejsc.

W wyniku nowelizacji, w roku akademickim 2023/2024, na studia na kierunku lekarskim limit przyjęć ogółem wynosie 10 019 miejsc, w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim wynosi 6 461 miejsc.

źródło: Medexpress.pl