Sprzedaż według resortu

 1 minuta

Zmiana przepisów ma spowodować, że internetowe apteki nie będą już mogły tłumaczyć się, że lek na receptę sprzedały pełnomocnikowi klienta. Zgodnie z pomysłem resortu, sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych ma być umowa zawierana z pacjentem, bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość.

Projekt rozwiązania określa, że za sprzedaż na odległość może być uznane m.in. wypełnienie drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia, wysłanie listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklama prasowa z wydrukowanym formularzem zamówienia. Podobnie jest, gdy zamówienie składa się faksem, telefonicznie czy e-mailowo.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna