Sejm przyjął dużą nowelizację ustawy refundacyjnej

 4 minuty

nowela-ustawy

Podczas czwartkowych głosowań (17 sierpnia br.) posłowie opowiedzieli się za dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej. Sejm zagłosował zgodnie z rekomendacją Komisji Zdrowia, przyjmując dwie poprawki redakcyjne zaproponowane przez Senat. Wszystkie poprawki merytoryczne zostały odrzucone – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

DNUR przyjęta przez Sejm

W środę sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrywała uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (DNUR). Senat zgłosił łącznie 12 poprawek. Sejmowa Komisja Zdrowia w środę oraz większość parlamentarna w czwartek, opowiedziała się za przyjęciem dwóch poprawek redakcyjnych do ustawy oraz odrzuceniem wszystkich zmian merytorycznych, zgodnie z rekomendacją resortu zdrowia.

Refundacja leków OTC

Jednym z bardziej kontrowersyjnych zapisów przy nowelizacji ustawy refundacyjnej jest ten stanowiący o refundacji leków OTC. Chodzi o leki, które obecnie lekarze bardzo często przepisują pacjentom na receptach. Leki takie mają być obejmowane refundacją nawet bez wniosku producenta. Zapis ten pojawił się w projekcie ustawy już po konsultacjach społecznych, w ramach złożonej autopoprawki.

Za wykreśleniem tych zapisów z projektu był Senat. Przeciw opowiedziała się także Naczelna Rada Lekarska oraz organizacje pacjentów. Strona społeczna i opozycja w tym wypadku mówiły jednym głosem – finansowanie ze środków publicznych leków OTC powinno nastąpić dopiero w sytuacji zapewnienia możliwie pełnego dostępu do leków wydawanych na receptę. Zapis ten jednak nie zniknie z zapisów uchwalonej przez Sejm ustawy.

Zmiany w marżach aptek i hurtowni

W ustawie znalazły się także zapisy regulujące kwestie marży hurtowej i aptecznej. Przepisy przewidują wzrost urzędowej marży hurtowej na poziomie wysokości z 5 proc. do 6 proc. ceny zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, nie niższej niż 0,50 zł i nie wyższej niż 150 zł w przypadku leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego dostępnego w aptece na receptę oraz 2000 zł w przypadku leków dostępnych w programach lekowych i stosowanych w chemioterapii.

Jednocześnie zmianie ulegnie mechanizm obliczania urzędowej marży detalicznej w połączeniu z innymi mechanizmami, tj. podwyższenie poziomu podstawy limitu do 25 proc. oraz podwyższenie urzędowej marży hurtowej do 6 proc. urzędowej ceny zbytu.

Zapisy o 10 hurtowniach

Kolejnym krytykowanym zapisem jest warunkowanie dostaw producentów leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP, do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne. Przepisy te zostały zaproponowane już w trakcie procedowania ustawy w Sejmie i zderzyły się z krytyką zarówno przedstawicieli hurtowni farmaceutycznych, jak i podmiotów odpowiedzialnych. O wykreślenie tych zapisów zabiegał Senat.

Obwieszczenie refundacyjne i zapasy leków

Nowelizacja zakłada m.in. wydłużenie terminu ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego z dwóch do trzech miesięcy. Z kolei zgodnie z autopoprawką doprecyzowano przepis zobowiązujący do utworzenia trzymiesięcznych zapasów leków. Intencją tego zapisu jest utrzymywanie trzymiesięcznych zapasów na terytorium Polski.

Likwidacja rocznej recepty

Szereg zmian dotyczy wystawiania recept i ich realizacji. Projekt zakładał początkowo, że zlikwidowana zostanie recepta roczna. Jednak ówczesny Minister Zdrowia, Adam Niedzielski poinformował, że wycofuje się z tego pomysłu. Zgodnie z projektem lekarz będzie mógł przepisać pacjentowi lek na maksymalnie 180 dni, jednak na pojedynczej recepcie będzie mogła znaleźć się ilość leku niezbędna do stosowania najwyżej przez 120 dni.

Darmowe leki dla kobiet w połogu

Nowe przepisy gwarantują kobietom w połogu (obecnie tylko kobietom w ciąży) bezpłatne zaopatrzenie w leki lub wyroby medyczne określone w wykazie.

źródło: Politykazdrowotna.com