Rząd rozpatruje finansowe wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 3 minuty

kobiece dłonie na segregatorach

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – informuje Medexpress.pl. Celem projektowanego dokumentu jest urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Projekt ustawy o rehabilitacji zawodowej

W dniu 19 lipca 2022 r. Rada Ministrów rozpatrzyła pozytywnie przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej wniosek o przyjęcie przez Radę Ministrów do dalszych prac projektu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak wskazuje strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego celem projektu ustawy jest urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Niedobór środków na realizację zadań ustawowych PFRON

W obecnym stanie prawnym ustawa przewiduje jedynie górną granicę wysokości dotacji z budżetu państwa „do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok”. Prowadzi to do niedoboru środków na realizację zadań ustawowych PFRON. A jest on tworzony z różnych źródeł. Niedostateczna wysokość dotacji budżetowej na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzi do ograniczenia działalności Funduszu w innych sferach. W szczególności PFRON zmuszony jest zmniejszać np. finansowanie wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Propozycja RDS proponuje wysokość dotacji „co najmniej 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok”, w celu ustabilizowania i urealnienia finansowania zadań PFRON.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Biorąc pod uwagę terminy wynikające z ustawy budżetowej oraz stan prac nad projektowaną ustawą i terminy wynikające z rozpoczynanego procesu legislacyjnego zasadnym wydaje się założenie wejścia w życie zmienionych przepisów od dnia 1 stycznia 2023 r. Ewentualna zmiana terminu wejścia w życie ustawy (z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.) zostanie ostatecznie ustalona w trakcie uzgodnień międzyresortowych.

Uwagi należy złożyć lub przesłać na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub na adres e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl.

Ścieżkę legislacyjną projektu ustawy mogą Państwo śledzić TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl