Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 2 minuty

zdrowie-psychiczne

Celem rozporządzenia jest ustanowienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Program jest kontynuacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 – przypomina serwis Medexpress.pl.

Ochrony zdrowia psychicznego w Polsce

Ze względu na wzrost znaczenia zdrowia psychicznego, w kontekście zwiększenia poziomu społecznych zagrożeń, takich jak skutki pandemii COVID-19, zmiany w trybie życia, rozluźnienie więzi społecznych czy doświadczanie wydarzeń powodujących traumę – niezbędna jest kontynuacja strategii na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.

Najważniejsze rozwiązania

  • Rozporządzenie określa katalog działań, które mają być podejmowane przez administrację publiczną w celu zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i dostępnej opieki zdrowotnej. Dotyczy to także innych form opieki i pomocy, które są niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
  • Chodzi także o kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

źródło: Medexpress.pl