Rusza XXII edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

 2 minuty

xxii-konkurs_fundacji-polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Wykorzystanie baz danych do poprawy profilaktyki, diagnostyki i terapii”.

XXII edycja konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy

Celem konkursu jest pokazanie znaczenia rejestrów, jako wyznacznika postępu polskiej nauki medycznej i farmaceutycznej. Czekamy na projekty dotyczące wykorzystania baz danych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek, w którym przedstawisz nam swój pomysł na projekt wpisujący się w tematykę konkursu wraz z propozycją budżetu i harmonogramem realizacji projektu. Uczestnicy konkursu ubiegają się o grant Naukowej Fundacji Polpharmy, który umożliwi im sfinansowanie i realizację zgłoszonych projektów.

Dotychczas Naukowa Fundacja Polpharmy przekazała już blisko 30 mln zł na działalność statutową!

Jak złożyć wniosek?

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana) należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu https://cyfrowa-fundacja.polpharma.pl/.

Należy wykonać następujące kroki:

  • Zarejestruj się na portalu.
  • Pobierz szablony dokumentów i zapisz je u siebie na dysku.
  • Uzupełnij szablony.
  • Załącz do zgłoszenia skany wypełnionych dokumentów.

Na zgłoszenia czekamy od 8 marca do 31 maja 2023 r.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej i Zarządu Fundacji.

Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2024 r. i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy.

Regulamin Konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Wnioski złożone po terminie lub niezgodne z Regulaminem nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.