Rozporządzenie ws. sposobu oznaczania krwi

 2 minuty

źródło:  Dziennikustaw.gov.pl / Rynekaptek.pl

Rozporządzenie określa sposób tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, dawcy krwi oraz sposób oznaczania krwi i jej składników za pomocą tego oznakowania. Niepowtarzalne oznakowanie umożliwiające identyfikację jednostek, dawcy krwi oraz uzyskanej krwi i jej składników jest tworzone przez sukcesywne dodawanie, w miarę wykonywanych czynności i procesów, w określonej kolejności, oznaczeń stanowiących ich odzwierciedlenie.

Niepowtarzalne oznakowanie obejmuje:

1) trzynastoznakowy numer pobranej krwi (numer donacji) składający się z trzech części:
a) pięcioznakowego kodu alfanumerycznego, identyfikującego państwo i jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której pobrano krew lub jej składniki,
b) dwuznakowego kodu numerycznego, określającego rok pobrania,
c) sześciocyfrowego kodu, określającego kolejny numer pobrania w danym roku dla danego miejsca pobrania;

2) dwucyfrowy kod służący zidentyfikowaniu konkretnej etykiety i ułatwieniu kontroli oraz znak kontrolny, który jest przypisywany automatycznie przez system i służy sprawdzeniu poprawności ręcznie wpisywanego kodu numeru pobrania.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.