Resort zdrowia w sprawie recept rocznych – okres przejściowy wydłużony do końca czerwca br.

 2 minuty

waznosc-recepty

Samorząd Aptekarski opublikował komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania tzw. recept rocznych od 1 lipca 2024 r.

Zmiany algorytmów w systemie P1

Minister Zdrowia w dniu 6 maja 2024 r. skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, które w swojej treści uwzględnia oczekiwane przez farmaceutów i lekarzy zmiany, m.in.:

  • dotyczące zwiększenia ilości wydawanych przez farmaceutę opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie,
  • zmiany w zakresie wydawanej ilości w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania i wskazanej ilości opakowań,
  • doprecyzowania zasad adnotacji nanoszonej na recepcie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept.

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia będą wymagały zmiany algorytmów i tym samym zmiany systemu informatycznego funkcjonującego w ramach tzw. „systemu P1”.

Recepty roczne – przedłużony okres przejściowy

W związku z powyższym, Minister Zdrowia informuje, że termin okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach dawkowania (dotychczasowym oraz nowym) wynikający z nowych zasad wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych”, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1938) ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2024 r.

Od dnia 1 lipca 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany dostosowania się do tych wymagań.

Pełną treść rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl