Resort zdrowia w sprawie dokumentów z kontroli PIF

 1 minuta

farmaceuta i farmaceuytka czytają dokumenty w aptece

źródło: Legislacja.rcl.gov.pl / Rynekaptek.pl

Przedmiotowa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Jak czytamy w uzasadnieniu, w załącznikach nr 3 i 5 do zmienianego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek, wystarczające jest określenie numeru zezwolenia kontrolowanego z dookreśleniem „(jeżeli dotyczy)”, gdyż formularze zawarte w tych załącznikach mogą być wykorzystywane w placówkach obrotu pozaaptecznego na prowadzenie, których nie są wydawane zezwolenia.

Każde zezwolenie ma indywidualny numer, w związku z czym wiadomo o jaką jednostkę kontrolowaną chodzi i nie ma potrzeby jej identyfikacji za pomocą pieczęci.

Pełną treść nowelizacji znajdą Państwo TUTAJ.