Resort zdrowia uruchamia współpracę ze stroną amerykańską

 3 minuty

polska-ameryka-wspolpraca

Wspólne projekty badawcze, wymiana naukowców, udostępnianie technologii, zapobieganie chorobom zakaźnym, wspieranie opieki onkologicznej, m.in. szukanie nowych metod leczenia nowotworów – zakładają trzy memoranda o porozumieniu zawarte przez polskie Ministerstwo Zdrowia ze stroną amerykańską, o czym informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Współpraca w formie Memorandów o Porozumieniu

Aktualnie, według informacji MZ, obowiązują trzy umowy o współpracy w formie Memorandów o Porozumieniu (Memorandum of Understanding) zawarte przez Ministerstwo Zdrowia RP ze stroną amerykańską. Minister Zdrowia, Adam Niedzielski umowę z National Comprehensive Cancer Network (NCCN) podpisał w 2022 r. w Waszyngtonie. NCCN to sieć, która zrzesza 32 ośrodki onkologiczne w Stanach Zjednoczonych, a jej podstawową działalnością jest opracowywanie wytycznych w zakresie leczenia onkologicznego. W ramach polsko-amerykańskiej współpracy NCCN ma przygotować wytyczne dot. leczenia onkologicznego, dostosowane do polskiego systemu zdrowia, które będą użyte w Krajowej Sieci Onkologicznej.

W memorandum zawarto postanowienie o podjęciu starań w celu rozwoju wspólnych badań, szkoleń i innych działań w zakresie: zapobiegania chorobom nowotworowym i ich wczesnej wykrywalności; leczenia chorób nowotworowych; podnoszenia świadomości w zakresie chorób onkologicznych, edukacji i szkoleń; multi-dyscyplinarnej opieki onkologicznej.

Wcześniej, w 2019 roku, ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski zawarł memorandum z Centrum Onkologicznym Uniwersytetu w Teksasie (MD Anderson Cancer Center). Rok wcześniej – w 2018 roku, podpisano porozumienie z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej USA.

W 2019 r. w Houston, w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy, podpisano Memorandum o Porozumieniu w dziedzinie onkologii z Centrum Onkologicznym Uniwersytetu w Teksasie (MD Anderson Cancer Center), jednym z wiodących ośrodków onkologicznych w USA. Memorandum to umożliwiło działania wspierające opiekę onkologiczną: rozwój edukacji i systemu kształcenia kadr medycznych, badań naukowych wprowadzających innowacyjne metody leczenia chorób nowotworowych.

Ramy współpracy polsko-amerykańskiej

Najwcześniejsze memorandum o porozumieniu w sprawie zdrowia i nauk medycznych, podpisane z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej USA w lipcu 2018 r., obowiązuje do 13 lipca 2023 r. Zgodnie z nim Polska i USA współpracują w zakresie: chorób, którym można zapobiec szczepieniami i innych chorób zakaźnych; gruźlicy, zwłaszcza szczepów wielolekoopornych i ekstensywnie lekoopornych; epidemii grypy; chorób przewlekłych, w szczególności chorób układu krążenia, nowotworów, cukrzycy, przewlekłych chorób układu oddechowego i demencji; zdrowia psychicznego; innych tematów, które mogą zostać zidentyfikowane w przyszłości.

Współpraca dotyczy programów naukowych i projektów badawczych; wymiany i szkoleń naukowców i delegacji; materiałów informacyjnych, udostępniania technologii w celu wsparcia działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; konsultacji, spotkań i konferencji naukowych.

Strony zobowiązały się również do ułatwiania bezpośrednich relacji między odpowiednimi instytucjami i osobami w obu krajach. Ze strony polskiej w zakresie zdrowia współpracują: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

źródło: Politykazdrowotna.com