Resort zdrowia rozszerza pilotaż sieci kardiologicznej

 2 minuty

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej – informuje serwis Medexpress.pl.

Weryfikacja programu w innych województwach

Obecnie realizacja programu pilotażowego, którego celem jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej, realizowana jest w województwie mazowieckim. Dotychczas wypracowano procedury i standardy prowadzenia pacjenta w województwie mazowieckim, dlatego też istnieje potrzeba zweryfikowania tych rozwiązań również w innych województwach niż województwo mazowieckie.

W celu weryfikacji czy wypracowany model organizacyjny sprawdzi się w innych województwach niż województwo mazowieckie, rozszerza się obszar realizacji świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego, w oparciu o wypracowane wytyczne, o województwa: dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie.

Cel: wypracowanie skutecznego modelu opieki

Planowanymi narzędziami weryfikacyjnymi osiągnięcia celu są wskazane w rozporządzeniu wskaźniki i mierniki oceny programu pilotażowego, a oczekiwanym efektem będzie wypracowanie skutecznego modelu opieki nad świadczeniobiorcami u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych w ramach sieci kardiologicznej. Jednocześnie w celu zwiększenia oddziaływania programu pilotażowego i objęcie opieką kardiologiczną większej liczby pacjentów rozszerzono katalog pomiotów, mogących kierować świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego o: poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych oraz zwiększono do 50 zł kwotę dla ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego.

Treść projektu rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl