Rektor ŚUM broni studiów z homeopatii

 5 minut

Niedawno Maciej Hamankiewicz wysłał do rektora ŚUM list, w którym napisał m.in.: „Aktualna wiedza medyczna nie jest w stanie potwierdzić terapeutycznej skuteczności stosowania homeopatii. Powyższe oznacza, że na uczelni kształcącej lekarzy i lekarzy dentystów nauczać się będzie stosowania metod leczenia o niepotwierdzonej skuteczności”.

Prof. Przemysław Jałowiecki odpowiedział: Studia podyplomowe z zakresu „homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji” uruchomione zostały na wniosek Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, którego Rada (…) zatwierdziła ich szczegółowy plan i program. Studia (…) kierowane są do magistrów farmacji oraz lekarzy, zaś program dostępny jest na stronach internetowych Uczelni. (…)

Organizator studiów podyplomowych (…) uwzględnił, że:

  • stanowić one będą alternatywę do kursów wykazywanych do realizacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jak również organizowanych przez stowarzyszenia lekarskie. Informacja o kursie, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat terapii i środków homeopatycznych dostępna jest bezpośrednio na stronach internetowych CMKP jako tematy do realizacji w latach 2014/2015 zatwierdzone przez Dyrektora tej jednostki
  • obszar kształcenia studiów podyplomowych jest zgodny z kierunkiem studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, tj. mieści się w dyspozycji zapisu art. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  • umocowanie środków homeopatycznych w sferze prawnej pozostaje bezdyskusyjne, definiowane jest bowiem wprost w art. 2 pkt. 29 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), a produkty te wpisane są do urzędowego wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony: 1 2 3