Rada Ekspertów Ginekologów: Ciąża = abstynencja

 2 minuty

źródło: REG

Co roku ok. 1000 dzieci rodzi się w Polsce z wadami określanymi jako Zespół FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), spowodowanymi przez alkohol wypity w czasie ciąży. Zdaniem specjalistów to efekt małej świadomości społeczeństwa i – co za tym idzie – społecznego przyzwolenia na spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne.

Stanowisko, wraz z rekomendacjami dla środowiska ginekologicznego, które dotyczą m.in. konieczności informowania kobiet w ciąży o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu, zostało wysłane do każdego ginekologa w Polsce oraz zaprezentowane przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia na wrześniowej konferencji zorganizowanej z inicjatywy podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego.

Pod rekomendacjami widnieją podpisy m.in. prof. dr hab. Mirosława Wielgosia, prof. dr hab. Romualda Dębskiego, prof. dr hab. Violetty Skrzypulec-Plinty, prof. dr hab. Tomasza Paszkowskiego, dr n. med. Jacka Tomaszewskiego.

– Fundamentalną rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw kobiet w ciąży mają do odegrania ginekolodzy, jako grupa, której przysługuje prawo opieki nad ciężarną – podkreśla prof. Dębski. – Aby taka edukacja pacjentek przez lekarzy była możliwa, niezbędne jest wyposażenie środowiska medycznego w najaktualniejsze informacje dotyczące wpływu alkoholu na rozwijający się płód – wyjaśnia.

– Informacja, że nieznana jest dawka alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla nienarodzonego dziecka, jest istotna dla bezpieczeństwa kobiet ciężarnych – mówi prof. Dębski. – Niezależnie, do jakiego ginekologa udadzą się kobiety, powinny otrzymać tę samą informację oraz rekomendację abstynencji przez cały okres ciąży – zaznacza.