Przyjęty przez rząd projekt ustawy o e-skierowaniu określa też zakres wsparcia dla aptek

 2 minuty

źródło: MZ / Rynekaptek.pl

Rada Ministrów przyjęła 20 listopada br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej”, który jest związany z trwającym pilotażem e-skierowania. Jak wyjaśnia Ministerstw Zdrowia, projekt wpisuje się również w działania resortu dotyczące skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawiera także przepisy związane z wprowadzaniem innych rozwiązań z zakresu e-zdrowia.

Projekt przewiduje ponadto zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Pozwolą one na wsparcie dokonanych w 2018 r. zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do podłączenia placówek aptecznych do systemu P1. Wydatki poniesione do kwoty 3500 zł na stanowisko będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania przedsiębiorcy, przy czym limit stanowisk wyniesie 4 na punkt, a odliczeniem objęte będą nie więcej niż 4 punkty.

MZ wskazuje, iż celem tych działań jest wsparcie aptek w wypełnieniu obowiązku określonego w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którym wszystkie apteki i punkty apteczne są mają być gotowe do realizacji e-recept nie później niż 31 grudnia 2018 r., a także w realizacji obowiązku dotyczącego elektronicznego taksowania recept, w tym recept w postaci papierowej, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ.