Projekt listopadowej listy refundacyjnej

 1 minuta

Opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r.

Listopadowe obwieszczenie refundacyjne

Pełną treść projektu listopadowego obwieszczenia refundacyjnego znajdziemy na stronie resortu zdrowia. Wśród opublikowanych materiałów znajdują się następujące załączniki:

  • podstawy limitu apteka,
  • podstawy limitu programy lekowe i chemioterapia,
  • projekty dwóch załączników do obwieszczenia,
  • zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta,
  • zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty.

Ministerstwo Zdrowia informuje jednocześnie, że nadal trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programów lekowych.

źródło: Gov.pl