Projekt deregulacji pieczątkowej dotyczący dokumentów z kontroli PIF

 2 minuty

farmaceutka wypelnia recepte i trzyma lekw dloni

źródło: Rynekaptek.pl

Zgodnie z projektem rozporządzenia ustala się wzór:

  • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez inspektora farmaceutycznego,
  • poważnienia do przeprowadzenia inspekcji przez inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektora do spraw obrotu hurtowego GIF,
  • protokołu pobrania próbek,
  • orzeczenia o wyniku badań jakościowych próbek pobranych podczas kontroli albo inspekcji,
  • książki kontroli.

Tym samym, jak donosi Rynekaptek.pl, moc traci rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek.

Powyższa inicjatywa wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz dezaktualizacji odniesień ustawowych zawartych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu i jego załącznikach.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pełną treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.