Programom dla dzieci nie będą już towarzyszyć reklamy słodyczy

 1 minuta

źródło: KRRiT

Chodzi o reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają kryteriów żywieniowych zawartych w dokumencie opracowanym na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności i zaakceptowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który stanowi załącznik do porozumienia nadawców. W załączniku tym wskazano też m.in. kategorie produktów, które nie zostały ujęte w kryteriach żywieniowych, gdyż ich reklama przy audycjach dla dzieci także nie będzie dozwolona. Należą do nich: cukier i produkty na bazie cukru obejmujące: czekoladę i wyroby czekoladowe, dżem lub marmoladę, nieczekoladowe słodycze i inne produkty cukrowe, napoje bezalkoholowe oraz chipsy ziemniaczane i przekąski na bazie ziemniaków, a także produkty z ciasta.