Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży wydłużony i z większym finansowaniem

 2 minuty

szpital

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023”, przedłożoną przez Ministra Zdrowia – donosi Medexpress.pl.

Wsparcie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Rząd chce wydłużyć program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży do końca 2024 r. Na realizację programu przeznaczone zostaną także dodatkowe pieniądze – budżet na ten cel zwiększy się z 80 do 90 mln zł. Dzięki rozwiązaniu wyłonione w drodze konkursu podmioty lecznicze będą mogły w pełni wykorzystać środki przeznaczone na poprawę opieki psychiatrycznej.

Psychiatria dziecięca jest dziedziną priorytetową, dlatego sytuacja w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest stale monitorowana pod kątem liczby pacjentów, dostępności oraz jakości udzielanych świadczeń. Obecnie obserwuje się pogłębienie istniejących kryzysów psychicznych wśród młodzieży, a co za tym idzie także wzrost liczby pacjentów, którzy wymagają wsparcia specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego.

Najważniejsze rozwiązania

  • Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży zostanie wydłużony do końca 2024 r.
  • Dzięki temu, możliwe będzie przyznanie pomocy  na przeprowadzenie inwestycji w podmiotach leczniczych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej związaną z opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień, realizowanych w warunkach stacjonarnych.
  • Chodzi także o konieczność poprawy warunków funkcjonowania i infrastruktury oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.
  • Aktualnie, do realizacji programu zakwalifikowało się 26 podmiotów leczniczych.

Na realizację programu przeznaczone zostanie dodatkowe 10 mln zł (budżet programu zwiększy się z 80 do 90 mln zł).

źródło: Medexpress.pl