Prezes NRL: uproszczenie zasad refundacji to oszczędności dla systemu

 2 minuty

NIL-uproscic-refundacje

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w liście do Ministra Zdrowia zaapelował o zmianę zasad refundacji – informuje serwis Medexpress.pl.

Refundacja – wnioski z danych NFZ

Z udostępnionych Naczelnej Radzie Lekarskiej przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych wynika, że utrzymywanie obecnie funkcjonującego systemu określania stopnia refundacji na receptach skutkuje istotnymi stratami finansowymi Skarbu Państwa. Tylko w okresie od stycznia 2021 r. do kwietnia 2022 r. straty budżetu z tytułu nienależnej refundacji jedynie w zakresie dopasowania stopnia refundacji do podstawowych danych (wiek, płeć pacjenta) wyniosły prawie 9 mln. zł.

Uproszczenie zasad refundacji

Zdaniem NRL uproszczenie zasad refundacji i informatyzacja całego procesu w oparciu o dostępne dane systemowe, a co za tym idzie całkowite zdjęcie obowiązku określania refundacji przez lekarzy, przyniosłoby Skarbowi Państwa wielomilionowe oszczędności. Środowisko lekarskie od dawna postuluje o to, by zdjąć z lekarzy obowiązek określania stopnia refundacji.

Prezes NRL przypomina, że ustawowym obowiązkiem lekarza jest udzielanie pomocy lekarskiej, a nie wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej. Argument ten jest przede wszystkim istotny z punktu widzenia interesów pacjenta.

Zasadniczy cel: dobrostan pacjentów

„Dlatego, mając na uwadze dobrostan Pacjentów, argumenty finansowe oraz dbając o warunki wykonywania zawodu przez lekarzy wzywamy do natychmiastowego wdrożenia przez Ministerstwo Zdrowia działań naprawczych polegających na uproszczeniu procesu refundacji, całkowitej jego automatyzacji oraz zdjęcia obowiązku określania poziomu refundacji przez lekarzy” – Łukasz Janowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

źródło: Medexpress.pl