Polscy diabetycy zbyt często hospitalizowani

 1 minuta

„Można powiedzieć, że pacjent z cukrzycą, który trafia do szpitala, to pacjent źle leczony. Jest to pacjent, u którego wystąpiły niebezpieczne powikłania cukrzycy związane najczęściej z hiperglikemią, tj. zbyt wysokim poziomem cukru we krwi albo z hipoglikemią” – skomentował współautor raportu dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
w Warszawie. Zgodził się z tym prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. „Jeżeli pacjent z cukrzycą jest prawidłowo leczony i glukoza utrzymuje się u niego na poziomie optymalnym, to nie powinno dojść do żadnych incydentów wymagających przyjęcia do szpitala w trybie nagłym” – zaznaczył. Tymczasem najnowszy raport wykazał, że z 433 mln zł wydanych w 2012 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na świadczenia zdrowotne dla chorych na cukrzycę największy odsetek – bo 57 proc. – stanowiły wydatki na leczenie szpitalne (ok. 247 mln zł).