Polpharma Partnerem Polskiej Kardiologii

 1 minuta

To największe wyróżnienie, jakie firma farmaceutyczna może otrzymać od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zostało przyznane firmie podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się w dniach 24-26 września br. w Poznaniu. Tytuł przyznawany jest firmom, które przyczyniają się do zmniejszenia zachorowalności Polaków na choroby sercowo-naczyniowe, realizując innowacyjne programy społeczno-edukacyjne oraz wspierając działania polskich kardiologów. Polpharma została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne już siedmiokrotnie, w tym w latach 2006, 2007, 2008 i 2009 r. tytułem „Partnera Polskiej Kardiologii”, a w latach 2003, 2004 i 2005 tytułem „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”.